Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna Opole

Najczęściej wykonywanym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest procedura ekstrakcji zęba. W naszym gabinecie kładziemy nacisk na to, aby ratować zęby Pacjenta i zapewnić im wieloletnią żywotność.

Są jednak sytuacje, kiedy ekstrakcja zęba jest jednak niezbędna.

Może to wynikać zarówno z bardzo rozległego zniszczenia próchnicowego zarówno korony jak i korzenia zęba, które uniemożliwia trwałą i szczelną obudowę takiego zęba.

Kolejną przyczyną są znacznych rozmiarów zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, które nie ulegają wygojeniu nawet przy wdrożeniu prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego.

Następna przyczyna to wskazania periodontologiczne związane z tak znacznym stopniem destrukcji aparatu zawieszeniowego zęba i jego rozchwianiem, że nie da się już uratować takiego zęba.

Wskazaniem do ekstrakcji może być również złamanie zęba, które swoim zasięgiem obejmuje głęboko poddziąsłowo korzeń zęba. Jeszcze jedną wartą do wymienienia przyczyną usuwania zębów są względy ortodontyczne. W takich sytuacjach istnieje możliwość usunięcia nawet zdrowego zęba stałego na polecenie ortodonty, który w swoim planie leczenia obecnej u Pacjenta wady zgryzu wybrał leczenie ekstrakcyjne.

Zalecenia poekstrakcyjne:
W pierwszym dniu po zabiegu nie można spożywać żadnych gorących pokarmów i napojów. Zabrania się również palić oraz pić alkoholu, 
Równocześnie należy możliwie unikać wysiłku fizycznego. Po upływie 2-3 dni stopniowo można wracać do normalnej diety, starając się jednak przez kilka dni oszczędzać okolicę po usuniętym zębie.

Po zabiegu chirurgicznym może pojawić się obrzęk, który zazwyczaj samoistnie ustępuje do 5 dni.
Można zastosować zimne okłady w celu złagodzenia objawów, jednak ważne jest, że okłady trzeba stosować z przerwami, tak aby nie dopuścić do odmrożenia okolicy zabiegowej. W razie potrzeby można przyjąć lek przeciwbólowy, jednak w razie dłuższego dyskomfortu niż 5 dni, zalecamy kontakt z Gabinetem.