Korony i mosty

Korony i mosty Opole

Korony protetyczne pozwalają na odtworzenie naturalnego kształtu zęba, nawet w przypadkach znacznego zniszczenia próchnicowego części koronowej zęba lub jej uszkodzenia w wyniku urazu, czyli w przypadkach, kiedy zwykłe metody zachowawczej odbudowy nie zapewnią prawidłowej oraz trwałej odbudowy.

Dobrym rozwiązaniem jest również stosowanie koron na zęby, które zostały przeleczone kanałowo i odbudowane za pomocą wkładów z włókna szklanego. Pozwala to na wzmocnienie struktury takiego zęba i przedłuża czas jego możliwego użytkowania przez Pacjenta. Wykonanie tego rodzaju pracy protetycznej wymaga zawsze oszlifowania zęba, na który planowane jest wykonanie korony.

W zależności od rodzaju zastosowanych materiałów wyróżniamy następujące rodzaje koron protetycznych: 

korony pełnoceramiczne
wykonane w całości z ceramiki dentystycznej;

korony porcelanowe na podbudowie cyrkonowej
uzupełnienia protetyczne, w których porcelana napalana jest na nośnik wykonany z tlenku cyrkonu;

korony porcelanowe na podbudowie ze stali dentystycznej
w tym przypadku porcelana jest napalana na podbudowę wykonaną ze stopu metali (np. chromu i kobaltu);

korony metalowe
wykonane w całości ze stopu metali, obecnie prawie niewykonywane;

korony porcelanowe na podbudowie wykonanej ze złota,
które charakteryzują się szczególnego rodzaju estetyką i biozgodnością.

W przypadku, kiedy Pacjent ma braki w uzębieniu, które są zlokalizowane obok siebie, a otaczające je zęby nadają się, aby być filarami pod przyszłą odbudowę protetyczną, wówczas można wykonać most.
Most protetyczny Jest stałym uzupełnieniem protetycznym pozwalającym na uzupełnienie kilku brakujących zębów. Ich wykonanie wymaga oszlifowania zębów filarowych. Wykonywane są z podobnych materiałów jak korony protetyczne, przy czym należy pamiętać, że mosty pełnoceramiczne ze względu na ich mniejszą wytrzymałość mechaniczną stosuje się jedynie przy uzupełnianiu niedużych braków zlokalizowanych w odcinku przednim łuku zębowego. W odcinkach bocznych, gdzie podczas żucia działają znacznie większe siły, zaleca się wykonanie mostów na podbudowie cyrkonowej lub metalowej.

Mosty adhezyjne
są szczególną formą uzupełnienia pozwalającą na odtworzenie pojedynczego brakującego zęba. W przeciwieństwie do tradycyjnych mostów protetycznych nie wymagają one szlifowania zębów filarowych. W obrębie zębów okalających lukę wykonywana jest jedynie minimalna preparacją umożliwiająca zainstalowanie włókna szklanego, które służy jako rusztowanie dla pozostałej odbudowy zęba wykonanej za pomocą materiału kompozytowego. Ze względu na ich mniejszą wytrzymałość mechaniczną nie zaleca się ich wykonywania w odcinku bocznym łuku zębowego. Choć są rozwiązaniem o krótszej żywotności niż tradycyjne mosty protetyczne, to ich niższy koszt wykonania i minimalna inwazyjność sprawiają, że stanowią wartą do rozważenia alternatywę leczenia pojedynczych braków zębowych zlokalizowanych w odcinku przednim łuku zębowego.