Diagnostyka stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna Opole

Przestrzeganie regularnych wizyt kontrolnych (optymalnie co 6 miesięcy) pozwala na wczesne zdiagnozowanie różnych procesów patologicznych toczących się w jamie ustnej.

Dzięki wykonaniu profesjonalnego badania wewnątrzustnego możliwe jest wykrycie schorzeń zarówno zębów, kości, dziąseł jak i błony śluzowej na ich wczesnym etapie, co często pozwala na przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego leczenia stomatologicznego.

Pacjent odwiedza gabinet stomatologiczny w ramach cyklicznych przeglądów, albo w sytuacji, gdy zauważył u siebie jakieś niepokojące objawy bądź pojawiły się u niego dolegliwości bólowe.

Zanim pacjent trafi do Gabinetu lekarz stomatolog przeprowadza z nim szczegółowy wywiad ogólnomedyczny w ramach, którego pyta pacjenta m.in. o przyjmowane leki, występujące schorzenia, przebyte operacje i zabiegi medyczne oraz alergie.

Następnie lekarz przechodzi do wewnątrzustnego badania stomatologicznego bazującego na metodzie wizualno-dotykowej z zastosowanie lusterka i zgłębnika, podczas którego:
– sprawdzany jest stan zębów oraz tkanek twardych zębów,
– sprawdzany jest stan dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej,
– sprawdzana jest budowa i funkcja stawu skroniowo-żuchwowego, napięcie i spoistość mięśni żucia, stan ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych oraz drożność ich przewodów.