Protetyka

Protezy zębowe Opole

Przywróceniem brakujących Pacjentowi zębów jest jednym z podstawowych zadań protetyki stomatologicznej. Odtworzenie ciągłości łuków zębowych zapewnia nie tylko poprawienie wydajności żucia, odpowiada również za lepsze samopoczucie Pacjenta z powodu przywrócenia estetyki jego uśmiechu oraz polepszenie wymowy.

W przypadku częściowego braku zębów, zastosowanie protez zapobiega również niepożądanemu przemieszczaniu się pozostałych zębów w miejsce obecnych luk. Kompletne łuki zębowe i prawidłowo odtworzona okluzja zmniejsza też ryzyko wystąpienia zmian degeneracyjnych i zwyrodnieniowych w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Odbudowa utraconej ciągłości łuków zębowych jest możliwa przy zastosowaniu protez ruchomych lub stałych (korony i mosty).
Wśród protez ruchomych wyróżniamy protezy akrylowe (częściowe oraz całkowite), protezy szkieletowe metalowe oraz protezy termoplastyczne (akronowe i acetalowe):

Protezy akrylowe są najbardziej podstawowym typem uzupełnienia protetycznego pozwalającym uzupełnić zarówno częściowe braki w uzębieniu, jak również znajdują zastosowanie w kompletnym bezzębiu. Są typem protez osiadających, co oznacza, że siły żucia są przenoszone bezpośrednio na błonę śluzową, na której one spoczywają. W związku z tym ich płyta protezy ma zdecydowanie większy zasięg niż w przypadku innych protez ruchomych. 

W przypadku protez częściowych za ich utrzymanie odpowiadają metalowe klamry. Do ich zalet można zaliczyć stosunkowo niski koszt wykonania tych uzupełnień.

Protezy szkieletowe metalowe uzupełniają częściowe braki w uzębieniu i należą do protez śluzówkowo-ozębnowych. Oznacza to, że siły żucia nie są przenoszone w całości na błonę śluzową, lecz również na ozębną zębów własnych Pacjenta za pośrednictwem specjalnych metalowych elementów retencyjnych. Dzięki temu siły żucia rozkładają się w sposób bardziej fizjologiczny.

Dzięki wykonaniu specjalnej zindywidualizowanej metalowej podbudowy i elementów retencyjnych możliwe jest znaczne zredukowanie zasięgu płyty protezy w porównaniu do protez akrylowych, co znacznie zwiększa komfort użytkowania tego uzupełnienia protetycznego dla Pacjenta.

Protezy termoplastyczne, zwane również elastycznymi, pozwalają uzupełnić zarówno częściowe jak i całkowite braki uzębienia.
Ich zaletami są:
– brak elementów retencyjnych wykonanych z metalu (są one wykonane w całości z tworzywa sztucznego i mogą być w kolorze zębów, dziąseł, bądź przezroczyste) co zapewnia wysoką estetykę tych uzupełnień protetycznych,
– wysoka odporność na odkształcenia i uszkodzenie mechaniczne,
– stosunkowo szybka adaptacja Pacjenta do protezy (dzięki możliwości redukcji zasięgu płyty protezy),
– biozgodność i niewywoływanie reakcji alergicznych.

Dzięki szerokiej gamie możliwości jakie daje współczesna protetyka stomatologiczna postaram się pomóc Pacjentowi w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania, które spełni oczekiwania zarówno ekonomiczne, estetyczne jak i funkcjonalne.